OBČIANSKE ZDRUŽENIE
PRE ZÁCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, 
HUBINA


Vítame Vás na novej stránke nášho OZ
 


 

Od roku 2008 pracuje v obci Hubina Občianske združenie MARHÁT.
Úlohou tohto združenia je vyhľadávať, zhromažďovať a  zachovávať svedectvá, písomnosti duchovného a hmotného charakteru najmä z oblasti kultúrneho života a národopisu, predovšetkým od starších žijúcich pamätníkov, najmä tie ktoré nie sú zaznamenané, alebo im hrozí úplný zánik a strata.
Týmto spôsobom získané informácie sprostredkovávame širšej verejnosti formou publikačnej činnosti, dokumentárnych filmov, výstav a iných dostupných foriem informovania. V oblasti dokumentaristiky bude mapovať súčasný stav kultúrnych pamiatok, ľudovej architektúry a drobných sakrálnych stavieb v skúmanom regióne ľavobrežia Váhu od Beckova po Koplotovce. Napomáhame tak obciam zachraňovať kultúrneho dedičstva. Sme členom MAS IN regiónu.

Vďaka aktívnym členom, sympatizantom a sponzorom sa nám v krátkom období podarilo zrealizovať všetky plánované akcie.
Dúfame, že prostredníctvom tejto stránky získame ďalších sympatizantov aj z radov rodákov žijúcich mimo územia obce.

 

 

 

Marhát 1947