ZÁCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

 


 Zameranie hrobky Rakovských v Kočovciach
 

  V jarných mesiacoch 2008 naši členovia Ing. arch. Ľubomír Mrňa a fotograf a dokumentarista Jozef Radošinský urobili technické zameranie – podklady pre záchranu a obnovu hrobky posledných majiteľov Kočovského kaštieľa, šľachtickej rodiny Rakovských, ktorá sa nachádza asi kilometer od obce východným smerom na návrší pri katolíckom cintoríne. Hrobka, ktorú vystaval staviteľ Kreutz Jozsef v roku 1912, stojí celé polstoročie nepovšimnutá a zdevastovaná nad dedinou.
 
 

 

        južný pohľad                  

                 Interiér hrobky         

     
erb Rakovských
 

rez                            

                       pôdorys