UJMOVÉ OBCE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


 


obec BANKA  
 

 
 

Zo starej architektúry   

 

  Z architektúry Banky – Šugarovec

 
 
 

                     Budova zo stĺporadím v prestavbe   
(súčasť areálu kaštieľa)   
 

  Ľudová architektúra (dom s nikou)


 
 

 

                      Zo starej architektúry Banky (nálep)  

 

  Zo starej architektúry Banky (nálep)

 
 

 Kaštieľ šľachtickej rodiny Leonardiovcov  
                  (prestavaný)  

 

  Pätník – označenie Dominovej cesty


 

Kríž pri kostole z roku 1854  

 

Sedliacky dom s bránou

 

 Kostol sv. Martina

 

Socha sv. Vendelína pred  
poškodením (1990)  

Starý cintorín v areály kostola
 

 Židovský cintorín s jedným
 náhrobníkom


obec
BANKA