UJMOVÉ OBCE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


 


obec JALŠOVÉ
 

 

Kostol sv. Ducha – pôvodne   románska rotunda   

 

Pieskovcový náhrobník pri kostole


 

  Pieskovcový náhrobník – dvoják


 

Šaštínska Panna Mária  
 

Kríž pred dedinou
 

 Detail kríža
 


obec JALŠOVÉ