NÁRODOPISNÉ AKCIE
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


   
  Príprava na veľkonočnú šibačku - 2008
 
 

Novovzniknuté Občianske združenie Marhát sa predstavilo verejnosti prvýkrát dňa 16. marca 2008 kultúrno-spoločenskou akciou, ktorá sa organizovala v KD a ktorá bola venovaná spoločnej príprave na tradičnú veľkonočnú šibačku na vidieku. V priebehu podujatia mali návštevníci možnosť vidieť zručnosti spoluobčanov vo výrobe šibákov, kraslíc, maľovaných vajíčok, gravírovania skla, suvenírov z kože, ochutnať typické veľkonočné jedlá podávané študentmi Hotelovej akadémie Ľ. Wintera z Piešťan, ako aj potleskom oceniť hru na fujaru, súťažiacich o Hubinské veľkonočné vajíčko a majstrovskú prezentáciu slovenských ľudových tancov v podaní mladých občanov obce s prezentáciou ľudových krojov.

Pokračovanie tohto podujatia sa uskutočnilo na Veľkonočný pondelok (24. marca 2008) kedy obcou prechádzal ozdobený koč so šibačmi, ktorí sa zastavili v desiatich domácnostiach (4 domácnosti na hornom konci, 2 domácnosti na dolnom konci a 4 v strede obce) a všade boli srdečne privítaní a po šibačke aj patrične obdarení.

Z doterajších ohlasov možno usúdiť, že podujatie malo úspech a občania privítali podobný druh podujatia.
 

   
  OZ MARHÁT pripravilo z tohto veľkonočného podujatia záznam, ktorého kópie formou CD boli venované sponzorom akcie. V prípade záujmu občanov  je CD k dispozícii.
 

 


Príprava na veľkonočnú šibačku
- 2009

 


Už po druhý krát sa predstavilo Občianske združenie Marhát svojim spoluobčanom v Hubine na Veľkú noc. Nedeľné veľkonočné popoludnie 12. apríla v sále Kultúrneho domu bolo veselé. Stretla sa tu pospolitosť od tých najmenších až po dôchodcov, možno až stovka zvedavcov. Pre domácich ale aj cezpoľných záujemcov tu bolo pripravených veľa rôznych súťaží, ukážky pletenia šibákov, ukážky výzdoby veľkonočných vajíčok rôznymi spôsobmi. Bola tu i koštovka domácich vín, ktoré vo svojich vinohradoch dorobili Hubinčania. Stoly boli plné typických veľkonočných jedál, na ktorých si návštevníci pochutili. Počas poobedia si mohli návštevníci vyskúšať i gravírovanie výfučkov pod dohľadom Daniely Mihalikovej, alebo upliesť zložitejší typ šibáka za pomoci Jaroslava Mihalika. Účastníci ocenili potleskom hru na fujaru i súťažiacich o Hubinské veľkonočné vajíčko. Víťazi súťaží získali hodnotné ceny.

OZ Marhát ďakuje za pomoc starostke obce, sponzorom za priazeň, podporu a za ceny do bohatej tomboly, a tiež návštevníkom, priaznivcom a sympatizantom za účasť.
 

 
 
 

Korbáče a vajíčka, potom bude šibačka!

V nedeľu 4. 4. 2010 sa v Kultúrnom dome v Hubine stretli už po tretí krát priaznivci dobrej hudby a dobrého vínka, a tiež tí, ktorí sa chystali a tešili na veľkonočnú pondelňajšiu šibačku. OZ Marhát usporiadalo 3. ročník akcie nazvanej Spoločná príprava na veľkonočnú šibačku. Podujatie otvoril predseda OZ Marhát Ing. Ján Paulech a milým slovom sa k občanom prihovorila aj starostka obce Hubina Jana Myjavcová. Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky rôznych druhov pletenia veľkonočných korbáčov – šibákov, a pozrieť si nové techniky maľovania veľkonočných vajíčok. Chlapi – veľkí i malí absolvovali „rýchlokurz“ upletenia si vlastnoručne vyrobeného korbáča. Deti si počas akcie tiež prišli na svoje: súťažili v behu s výduškom na lyžici, za čo boli odmenení sladkou odmenou - žltým kuriatkom (zákusok). I dospelí mali možnosť si zasúťažiť, napr. v ťahaní vína zo suda „hevierom“ alebo vo vyduchovaní vajíčok na čas, či pití vína cez slamku takisto na čas. Všetci návštevníci mali možnosť ochutnať veľkonočné jedlá, ako sú žemľová a ryžová „baba“ a varené údené mäsko a šunka. Súčasťou programu bola i ochutnávka vín, ktoré boli neskôr desiatimi dobrovoľnými degustátormi spomedzi návštevníkov vyhodnotené a ocenené. Po prvý krát tu bola ukážka výroby vŕbových píšťaliek a pletenie košíkov z papiera. K dobrej nálade prispela reprodukovaná hudba i živý vstup harmoniky Emila Hanšúta z Moravian.
Táto kultúrna akcia si získava v Hubine i širšom okolí čoraz viac svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že medzi hosťami sa vyskytli i návštevníci napr. z Bratislavy.