KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ AKCIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


 
Výstava „Na plote“ 2008
 

Spomienka na Emila

V sobotu 14. júna 2008 sa uskutočnil už šiesty ročník výstavy „Na plote“. Po dlhšej prestávke organizátori prišli s nápadom, že túto výstavu by mohli venovať spomienke na jedného vynikajúceho človeka, maliara a scénografa a spoluautora myšlienky výstav na plote akademického maliara Emila Pauloviča, ktorý veľmi rád chodil maľovať práve do záhrady Radošinským na konci Hubiny. S týmto vzácnym človekom sme sa rozlúčili pred štyrmi rokmi. Preto organizátori dali výstave názov „Spomienka na Emila“. V záhrade pod horou sa stretlo mnoho jeho známych a priateľov a spoločne sme si pripomenuli zážitky strávené v jeho spoločnosti. Táto výstava bola po prvý krát organizovaná Občianskym združením Marhát.

Na vernisáži sa zúčastnilo takmer sto priaznivcov výtvarného umenia, ku ktorým prehovorili, starostka obce Jana Myjavcová, predseda Občianskeho združenia Marhát ing. Ján Paulech a z odbornej stránky zhodnotil výstavu PhDr. Vojtech Haring Dh. S radosťou sme medzi sebou privítali dcéru Emila Pauloviča pani Marcelu Huysiovú so synom a stálu návštevníčku výstav Prof. akademickú maliarku Eugéniu Lehotskú.

Diela na výstavu zapožičali Galéria Emila Pauloviča v Leopoldove, dcéra autora, Marcela Huysová, Margita Knapová, Pavol Kováč a realizátor projektu Jozef Radošinský ml. V kultúrnom programe vystúpil hubinský spevokol Hubinčan a členovia rodiny Jaroslava Mihalika. Posedenie pri ohni skončilo v neskorých večerných hodinách.
 

   
 


Výstava “Na plote”- 2009
Výber s tvorby Alojza Majerníka

Na konci Hubiny u Radošinských, sa záhrada opäť zmenila na jedno popoludnie na galériu v prírode. Už po siedmy raz sa tu zišlo okolo sto priateľov a milovníkov umenia, aby si v takomto príjemnom prostredí prezrelo niekoľko desiatok obrazov majstra Alojza Majerníka. Táto výstava bola organizovaná už po druhý krát Občianskym združením Marhát a kultúrnou komisiou pri OZ v Hubine. Výstavu otvorili starostka obce Jana Myjavcová a predseda Občianskeho združenia Marhát Ing. Ján Paulech. Po odbornej stránke predstavil autora kurátor výstavy PhDr. Vojtech Haring Dh. S radosťou sme medzi sebou privítali akademické maliarky Margitu Štrbíkovú žijúcu v Moravanoch nad Váhom a Jitku Bezúrovú zo Senca.

Posedenie pri ohni sa skončilo v neskorých večerných hodinách
 

 
     
 

Výstava “Na plote”- 2010
Zuzana Szökeová, Oskár Jakubis, Zuzana Medzay
 

 

Ani ôsmy ročník výstavy obrazov v záhrade u Radošinských v Hubine počasie nepokazilo. Za krásneho sobotného popoludnia tam starostka obce Jana Myjavcová, predseda klubu výtvarníkov Alojz Majerník s Dr. Vojtechom Haringom a predsedom OZ Marhát Ing. Jánom Paulechom, otvorili už tradičnú výstavu „Na plote“. Tento krát vystavovala mladšia generácia výtvarníkov z Piešťan, Zuzana Szökeová, Oskár Jakubis a Zuzana Medzay, Ich moderné umenie ponorené do bujnej zelene záhrady na kraji lesa a vystavené lúčom slnka, prvého, skutočne letného dňa v Hubine sa zaskvelo ako šperky v kryštálovo čistej vode bystriny potoka. Takmer sto návštevníkov výstavy si odnášalo veľmi príjemné pocity.
 

 
 
     
 

staršie výstavy Na plote..