PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

 


 
Pripravované podujatia a publikačná činnosť:
 

 

 

 

Publikácia „Mlyny v Modrovej a Modrovke“
 
   
Publikácia „Cintoríny moravianskej farnosti“